Welkom op onze website

Datum: woensdag 19 juni 2019

UPDATE: Alle hamburger en/of friet plaatsen zijn volzet, hiervoor kan niet ingeschreven worden

Welkom op onze markt te Hoogstraten. Net zoals vorig jaar zal de markt enkel plaatsvinden in de hoofdstraat (Vrijheid, vanaf Moerstraat tot Loenhoutseweg) en niet meer in de zijstraat. Hierdoor zullen de plaatsen wel beperkt worden wat wil zeggen dat snel inschrijven de boodschap is want vol is vol.
Op uitdrukkelijke vraag van de stad Hoogstraten zullen er wel wat nieuwe regelgevingen zijn die strikt zullen opgevolgd worden maar desalniettemin kunnen deze er enkel toe bijdragen om jullie een leuke, gezellige en aangename markt te bezorgen.

Betaling per overschrijving of in contanten voor 1 juni 2019 te Hoogstraten
na telefonische afspraak (0497/444.890)

Datum: woensdag 19 juni 2019

Betaling kan ook in contanten voor 1 juni 2019 te Hoogstraten
na telefonische afspraak (0497/444.890)


Minimumprijs: 60€ (6 meter) per extra meter : 5€
vb: kraam van 12 m = 60,00 € + (6 x5,00 € = 30,00 €) = 90,00 €

Deelnemers die op risico komen (betaling binnen na 15 mei 2018) betalen 90€ (6 meter) + 10€/extra meter
vb: kraam van 12 m = 90,00 € + (6 x10,00 € = 60,00 €) = 150,00 €


REGLEMENTEN

- De stad Hoogstraten heeft beslist vanaf dit jaar de regelgevingen strikt toe te passen. Er zullen hiervoor de nodige politiemensen ingeschakeld worden. Houd hier aub rekening mee. Zolang iedereen zich aan de regelgevingen houdt zal de organisatie voor ons maar ook voor jullie de komende jaren vlot verlopen.
- De inschrijving zal enkel bevestigd zijn door een tijdige betaling. Bij betaling na 1 juni 2019 geldt de prijs voor risico (zie boven). Wie niet correct en voorafgaandelijk betaald heeft wordt sowieso beschouwd als deelnemer op risico. Er worden hier geen uitzonderingen gemaakt!

- De plaatsnummers worden net zoals vorig jaar doorgemaild op maandag 17 en/of dinsdag 18 juni 2019. Deze plaatsnummer dient u af te drukken en mee te brengen op woensdag 19 juni 2019. Op het plaatsbewijs staat hoe u de markt moet betreden. Zonder plaatsbewijs krijgt u geen toegang tot de markt. Indien u het plaatsbewijs niet kan afdrukken kan u dit bekomen op de parking van de voetbal in de Katelijnestraat nr. 29 te Hoogstraten op woensdag 19 juni 2019 vanaf 13.00 uur en ten laatste om 15.30u. Indien u uw plaatsnummer niet bent komen afhalen voor 15.30 wordt uw plaats opnieuw vrijgegeven aan de deelnemers op risico. Er worden geen betaalde gelden terugbetaald.

- Indien u ingeschreven hebt maar niet tijdig betaald heeft waardoor u deelnemer op risico bent geworden kan u vanaf 13.00u de meerprijs betalen en een risiconummer ontvangen, rondgang om 15.30u in het centrum.

-Indien u tijdig betaald heeft en de afgelopen jaren steeds op dezelfde plaats heeft gestaan proberen we er rekening mee te houden om u dezelfde plaats te geven MAAR, indien u de afgelopen jaren op een plaats hebt gestaan die door het gemeentelijk reglement niet goedgekeurd is dan zal u deze plaats niet meer kunnen krijgen. U moet u er rekening mee houden dat u door de politie verwijderd zal worden indien u deze plaats toch inneemt. Tussen de kermiskramen zal er sowieso geen marktkraam meer staan.

- Er mag opgesteld worden in het centrum van Hoogstraten vanaf 13.00 uur.
Iedereen moet opgesteld staan voor 17.00u (markt wordt dan volledig afgesloten)

- Er mag pas opgeruimd worden na 23.00uur. De zone rond de kerk is verboden terrein voor wagens van de markt, u verlaat de markt zoals beschreven in het marktreglement.