Prijs + Reglement

Datum: woensdag 30 mei 2018

Betaling kan ook in contanten voor 15 mei 2018 te Hoogstraten
na telefonische afspraak (0497/444.890)


Minimumprijs: 60€ (6 meter) per extra meter : 5€
vb: kraam van 12 m = 60,00 € + (6 x5,00 € = 30,00 €) = 90,00 €

Deelnemers die op risico komen (betaling binnen na 15 mei 2018) betalen 90€ (6 meter) + 10€/extra meter
vb: kraam van 12 m = 90,00 € + (6 x10,00 € = 60,00 €) = 150,00 €


REGLEMENTEN

- De stad Hoogstraten heeft beslist vanaf dit jaar de regelgevingen strikt toe te passen. Er zullen hiervoor de nodige politiemensen ingeschakeld worden. Houd hier aub rekening mee. Zolang iedereen zich aan de regelgevingen houdt zal de organisatie voor ons maar ook voor jullie de komende jaren vlot verlopen.
- De inschrijving zal enkel bevestigd zijn door een tijdige betaling. Bij betaling na 15 mei 2018 geldt de prijs voor risico (zie boven). Wie niet correct en voorafgaandelijk betaald heeft wordt sowieso beschouwd als deelnemer op risico. Er worden hier geen uitzonderingen gemaakt!

- De plaatsnummers worden net zoals vorig jaar doorgemaild op maandag 28 en/of dinsdag 29 mei 2018. Deze plaatsnummer dient u af te drukken en mee te brengen op woensdag 30 mei 2018. Op het plaatsbewijs staat hoe u de markt moet betreden. Zonder plaatsbewijs krijgt u geen toegang tot de markt. Indien u het plaatsbewijs niet kan afdrukken kan u dit bekomen op de parking van de voetbal in de Katelijnestraat nr. 29 te Hoogstraten op woensdag 30 mei 2018 vanaf 13.00 uur en ten laatste om 15.30u. Indien u uw plaatsnummer niet bent komen afhalen voor 15.30 wordt uw plaats opnieuw vrijgegeven aan de deelnemers op risico. Er worden geen betaalde gelden terugbetaald.

- Indien u ingeschreven hebt maar niet tijdig betaald heeft waardoor u deelnemer op risico bent geworden kan u vanaf 13.00u de meerprijs betalen en een risiconummer ontvangen, rondgang om 15.30u in het centrum.

-Indien u tijdig betaald heeft en de afgelopen jaren steeds op dezelfde plaats heeft gestaan proberen we er rekening mee te houden om u dezelfde plaats te geven MAAR, indien u de afgelopen jaren op een plaats hebt gestaan die door het gemeentelijk reglement niet goedgekeurd is dan zal u deze plaats niet meer kunnen krijgen. U moet u er rekening mee houden dat u door de politie verwijderd zal worden indien u deze plaats toch inneemt. Tussen de kermiskramen zal er sowieso geen marktkraam meer staan.

- Er mag opgesteld worden in het centrum van Hoogstraten vanaf 13.00 uur.
Iedereen moet opgesteld staan voor 17.00u (markt wordt dan volledig afgesloten)

- Er mag pas opgeruimd worden na 23.00uur. De zone rond de kerk is verboden terrein voor wagens van de markt, u verlaat de markt zoals beschreven in het marktreglement.